20. Bazar starih i umetničkih zanata Petak, 20.06.2014 Šabac