Kontakt
Umetnička radionica
“Fashion Day”

Kralja Aleksandra 25,Šabac
Matični broj: 61997300
Poreski broj:105792004
broj računa: 330-48000602-21

Kontakt osoba:

Zoran Kikić
Mobile Phones:
0628766360
064 2442274

E-mail: vecekupovine@gmail.com

   Polja obeležena * su obavezna