30. april 2011
 Šabac Fashion Day
Vam predstavljaja: Akademiju Umetnosti Novi Sad i
mjuzikl: LA VIE BOHEME