Za vise informacija pozovite na: Telefon: +38115 347 384  +38115  347  383  tossabac@gmail.com Molimo Vas, prijavu- obrazac tj. upitnik , ispunite  najkasnije do 16.08.2016. 

Dokaz o uplati kotizacije od 1.000,00 rsd na tekuci racun posaljite na tossabac@gmail.com najkasnije do 25.11.2016.

Uplatnicu popuniti čitko stampanim slovima prema sledecim uputstvima. Nalogodavac: Naziv preduzetnicke radnje iii  privrednog drustva; Svrha placanja: Kotizacija za 18. Vece kupovine; Primalac: Turistička organizacija grada Sapca;  lznos: 1.000,00; žiro racun račun primaoca: 840-1132664-46 . Poziv na broj: 97   24 – 500 – 12

Za vise informacija pozovite na: Telefon: +38115 347 384  +38115  347  383  tossabac@gmail.com