Fashion Day Produkcija

Kontaktirajte nas, da organizujemo Vaš događaj o kojem će se pričati!

Organizovanje Eventa, se smatra za najkompleksniju tehniku strateškog marketinga i odnosa s javnošću. Koristi se kao veoma jak komunikacijski alat sa ciljnim javnostima.Pomaze u komunikaciji sa klijentima i budućim klijentima, i može da dovede do veoma velike medijske pažnje. On uključuje planiranje, organizaciju, koordinaciju i izvršenje različitih događanja. Organizacija eventa jedan je od najboljih načina komuniciranja s različitim javnostimai izgradnje pozitivnog imidža kompanije.
 

Event management je sastavni deo dugoročne politike tržišnog komuniciranja i odnosa sa javnošću, kada dogadjanja imaju mesto u komunikacijskom planu i kada su uskladjeni sa komunikacijskim ciljevima

Dopustite stručnom timu da organizuje i realizuje umesto Vas sledeća dogadjanja:

• Organizacija promocija i modnih revija
• Organizacija prezentacija
• Organizacija okruglih stolova
• Organizacija otvaranja
• Organizacija press konferencija
• Organizacija sajmova i nastupa na sajmovima
• Organizacija seminara
• Organizacija work shop-ova
• Organizacija sportskih dogadjanja
• Organizacija radionica
• Organizacija godišnjica

Šabac Fashion Day produkcija

    Kontakt

    Umetnička radionica “Fashion Day” Šabac
    matični broj: 61997300
    poreski broj:105792004
    broj računa: 330-48000602-21
    Mobile Phones: 0628766360 , 0642442274
    Zoran Kikić
    Email: vecekupovine@gmail.com